ค้นพบใหม่ รอยพระพุทธบาทอายุนับพันๆปี ที่ริมชายแดนไทยหลักเขตแดนท่ี 27 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่กำลังวัดขนาดรอยพระพุทธบาท

 

 

 

 

ร้านกาแฟ บุรีรัมย์

Go to top